Jar Kunstløp ble etablert høsten 2015 i samarbeid med Liv Egelund Sohlberg, tidligere Norgesmester i kunstløp. Første semesteret hadde 5 elever. Vinter 2016 ble det første styret etablert med Liv L. Sohlberg som leder og Kristin Smedsrud som nesteleder. sammen utviklet de klubben videre, med god hjelp og støtte fra Susanne Lidholm Torgersen og Anna Pushkova. Gjennom sitt nettverk og solide erfaring bistod de med god starthjelp og utvikling. I 2017 ble Jar IL Kunstløp tilsluttet Norges Skøyteforbund (NSF) og følger forbundets regler og vedtekter.

Klubben godt i dag  etablert med rundt 250 elever, bestående av barn, ungdom og voksne. Bredden er fundamentet og et av våre viktige satsningsområder.

Det kreves et godt apparat for å drive en kunstløpklubb. Klubben drives av frivillige og foreldre. Kursavgiften inngår til å dekke driftskostnadene. Inntekter utover dette skaffes gjennom dugnadsjobber, loddsalg, juleshow, sponsorer og annen støtte.

Tilbud

Jar Kunstløp har et bredt tilbud til barn, ungdom og voksne på  alle nivåer. Fra nybegynner og opp til konkurransenivå. Skøyteskolen kunstløp har egne grupper for barn og ungdom.

Semester: Høst, vinter og vår. Camper: JuleCamp og Jar SommerCamp.


Visjon og verdier

Jar kunstløpklubbs hovedmål er å bygge en positiv samlende klubbkultur, skape skøyteglede og engasjement for alle. Vi satser på bredden.

Visjon “Liten eller stor - glad og god kunstløper”. Du kan bli så god som du vil og kan
Verdier Forbokstavene i våre verdier har gitt assosiasjoner til en GIRAF. GIRAFEN er vennlig, elegant, grasiøs og strekker seg så langt den kan 

Giraff
 • Glede-  trygghet, mestring, utvikling, positivitet

 • Inkluderende – alle skal med, kunstløp for alle, for liten og stor. Ta vare på hverandre!

 • Respekt & ærlighet – respekt for hverandre, deres meninger, prestasjoner og funksjoner i klubben. Opptre redelig og verdig i alle situasjoner 

 • Ambisiøs - i klubben skal du kunne bli så god som du bare vil

 • Felleskap – samhold og tilhørighet til klubben og dens medlemmer.
  Sammen skal vi bli gode 

Trenere 

Våre trenere har solid erfaring og utdannelse i faget. Flere har selv vært aktive løpere. Noen hjelpetrenere er fortsatt aktive konkurranseløpere og bistår hovedtrenere i skøyteskolen. 

Dugnad

Klubben har behov for ekstra inntekter fra dugnader og sponsorer for å skaffe nødvendig utstyr og lage aktiviteter for elevene. Innkjøp av skøyter, arrangement, show, reiser og konkurranser er blant annet finansiert av støttemidler. Ler mer under kapitel om dugnadsarbeid 

Kontaktinformasjon

Adresse: Jar Isforum, Storengveien 28 
 
Styret - jarkunstlop@gmail.com
 • Leder og medlem av Jar IL hovedstyre: Kristin Smedsrud 99507758
 • Nestleder og medlem Jar Isforum styre: Knut Rapp 93245752
 • Hovedtrener/ Sportslig leder Susanne Lidholm Torgersen - Send e-post
 • Skøyteskoleansvarlig: Inna Grimstvedt - Send e-post 
 • Teknisk ansvarlig stevner: Per Christian Svae og Knut Rapp
 • Skøyteutleie i skøyteskolen: Andre Brustad - se kontaktinfo og booking for avtale
 • Sponsorkontakt Tore Christian Haukland - Send e-post / Sondre Wassås - Send e-post
 • Klubbjakker og utstyr Ellen H. Rendedal - Send e-post

Følg oss på sosiale medier