Bidra til at barna får gode opplevelser og konsentrasjon under treningen

  1. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – klubben kan bidra med råd om skøyter og klær.

  2. Hjelp barnet til å møte presis til treningen.

  3. Toalettbesøk før timen kan være lurt for å unngå avbrudd med "tissepauser" under timen. 
    Barnet trenger ikke å drikke under skøyteskoletimen

  4. Foreldre som ønsker å se på treningen, skal sitte på tribunen, eller i kaféen. Trenerne ønsker at barns oppmerksomhet skal være rettet mot dem når de er på isen. Opphold ved vantet rundt isen er ikke tillatt.

  5. Treningen er ikke slutt når barnet går av isen – la barnet få tid til nedtrapping og uttøying – vær tålmodig!

  6. La gjerne barnene få anledning til å delta i den sosiale aktiviteten i garderoben etter trening. Elevene blir bedre kjent med hverandre i en avslappet stemning.

  7. Hvis foreldre har behov for å snakke med trenerne må dette gjøres før eller etter treningstimen. Vennligst ta hensyn til at trenerne ofte har flere treningstimer på rad og at tidspunkt for samtale må avtales. Det er også mulig å kontakte trenerne på e-post, eller via styrets trener kontakt.

  8. Alle henvendelser fra foreldre, utenom det som er trenernes oppgaver, rettes til JIK styret.