Idrettslagets lov og organisasjonsplan blir oppdatert underveis og gjerne på årsmøter. Se organisasjonsplan og vedtekter for Jar IL ligger vedlagt under