Forbundssider

ISU (International Skating Union)

Future Skating Video

International Skating Union er det internasjonale forbundet for hurtigløp på skøyter, kunstløp og kortbaneløp på skøyter.

Tilknytning Den internasjonale olympiske komité

 

 

 

 

 

 

 

 

NSF (Norges Skøyteforbund)

NSF er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Det internasjonale skøyteforbundet og Det internasjonale rulleskøyteforbundet.
NSF administrerer is-idrettene hurtigløp, kortbaneløp og kunstløp. I tillegg administrerer den også «inline skating» – rulleskøyter og Roller Derby. Langløp på skøyter som utøves på is om vinteren nærmest sees på som en egen gren.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er norsk idretts øverste organ. NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå idrettsglede for alle.