Jar Isforums kafé er hockeygruppas viktigste bidrag til å holde treningsavgiftene nede. Alle får være kafé-vakt i løpet av en sesong og siden kafé-området er i hjertet av anlegget er man absolutt tilstede og samtidig får med seg aktiviteten til barna. Med mange lag i seriespill blir sesongen delt i lag-uker, så det er ikke mange vakter pr familie.

Ved kamper sørger lagene som er kamparrangør for ekstra bemanning for å dekke behovet da noen arrangementer har mange gjester, andre færre. Her er det laget den kampdagen som best kan vurdere kapasitetsbehovet. Ved heldags-turneringer for U7-U11 holder lagene egne team siden dette er store arrangementer over 4 timer.

I hverdagen er åpningstidene fra kl 17-21, i helgene er det delt i 3-timersvakter - kl 9-12 * 12-15 * 15-18 * 18-21. Sjekk kalenderen for å vurdrere behovet for hvor mange vakter som er naturlig eller om det ikke er aktivitet i den perioden vakten er satt opp.

Til skøyteskolene både tirsdag, torsdag og lørdag er det viktig å være forberedt da det gjerne er mange gjester på kort tid når treningen er over. Pølser serveres kun på kampdager

Se rutiner og vaktlister i eget dokument