Barneidretts- og klubbforsikring

  • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
  • Forsikring er gyldig når utøver er medlem i idrettslag tilknyttet NIF. Årlig medlemskap opprettes ved påmelding til kursene. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. 
    Forsikringspremien betales av NIF. Les mer her  

  • Fra barnet fyller 13 år må lisensen kjøpes via Min Idrett  

Voksne

  • Voksne løpere anbefales fra Skøyteforbundet å løse egen grunnlisens/forsikring. Man må være medlem i et idrettslag for å få løst lisensen. Alle som konkurrerer er pålagt  løse lisens. Se mer nedenfor

Se mer informasjon om priser, forsikringsdokumenter og regler på Skøyteforbundet lisens


Konkurranseløpere

  • Norges Skøyteforbund pålegger alle utøvere som deltar i konkurranse om å løse lisens for hver sesong. 
  • Løpere som er påmeldt i konkurranser, og ikke har gyldig lisens, nektes å starte i konkurransen eller blir strøket under kontroll. Dette er i henhold til NSFs lover og spesielle bestemmelser.

Ventetid

  • Sjekk forsikringsbeviset og dekningsgrad. Vær OBS på at det er 60 dagers ventetid på oppstart ved en grunnlisens, kun 3 dager ved utvidet lisens.

Se mer informasjon om priser, forsikringsdokumenter og regler på Skøyteforbundet lisens

Lisens kjøpes via Min Idrett