Informasjon til Aspiranter

Hvor mye må en aspirant trene?

Som aspirant må løperne ha minst 3 treninger per uke på is og 2-3 barmarkstrening per uke. I tillegg anbefales det at løperen deltar på en ukes sommerleir. Hovedtreneren vil gi anbefaling rundt dette.

Hva betyr dette for dere og hva skjer fremover nå?

Treningen foregår i hovedsak i egne grupper sammen med en trener per gruppe, samtidig med Skøyteskolen og/eller egn tider.  Hovedtrener som har hovedansvaret for gruppens treningsoppsett, fremdrift og sikkerhet. Klubben har godt kvalifiserte trenere. Vi bygger videre på de skøytekunnskapene barna har ervervet på skøyteskolen. Det blir en del målrettet teknisk trening, balanse- og koordinasjonstrening i kombinasjon med lek.

Aspirantnivå

Se mer informasjon under meny NSF tester og krav  til ferdigheter for å kunne bli aspirant

Forpliktelser til klubben

Foreldre til aspiranter er forpliktet til å stille på dugnader på lik linje som foreldre til konkurranseløpere. Aspirantene har dugdnadsarbeid noen timer i sesongen. Sammen med foresatte i konkurransegruppen har de ansvaret for kafe/kiosksalg under skøyteskolen, hjelpe til under klubbens stevner og annen dugnad som blir fordelt på alle aspirantene. Om man ønsker å bidra under andre arrangement, teller dette også som dugandstimer.

Se informasjonsbrosjyren for aspiranter her: 

Tilbake