Jar Hockey har blitt en stor gruppe med suveren rekruttering i vårt nærmiljø. Totalt nærmer vi oss nå 700 aktive og er blitt en av landets største klubber.

Arbeidet bygger på det siste av utviklingslære innen vår idrett fra toneangivende internasjonale miljøer.

  • Vi skal være ledende på Østlandet hva gjelder rekruttering, og utvikle talenter både individuelt og som lagspillere.
  • Jar hockey skal ha et tilbud til alle gutter og jenter som ønsker å spille hockey

Med den veksten vi har sett stiller det nye krav til hvordan vi organiserer oss

Knut Henrik har det overordnede sportslige ansvaret, og bidrar til å profesjonalisere treningsopplegg med støtte til trenere på de respektive lag. Det legges til rette for individuell utvikling samt ivareta bredde, engasjement og kvalitet i alt vi gjør. Videre har han utvidet tilbudet gjennom camper og kurs. Vi er utrolig stolte og glade for å ha en slik kapasitet i Jar Hockey