Foto: Eva Groven (Budstikka)

Jar er som kjent blitt blant landets største klubber for ishockey og kunstløp. Dette betyr blant annet mer administrasjon som Knut Henrik har takket ja til å fortsette med i utvidet forstand som daglig leder. Som fleridrettslag og utviklingsklubb med definert breddefokus for 6 idretter, er det mye som skal være på plass løpende. Knut Henrik har også den bakgrunn og erfaring som kreves for å holde stø kurs både idrettsfaglig og administrativt.

Med en gitt anleggskapasitet i en arena som allerede er fullbooket fra tidlig morgen til midnatt hele uka, er oppgavene overlappende mellom IL og AS for å få utført det vi ønsker på en god måte. Bygget er nå 10 år gammelt og nye utfordringer på vedlikehold og drift kommer og har allerede meldt seg over lengre tid. «Smøring og oljeskift» er en daglig oppgave i et teknisk avansert anlegg som dette. Helge har vært daglig leder for idrettslaget i denne perioden, og kjenner behovene som anleggseier og drifter. Nær dialog med Bærum idrettsråd og kommunens idrettsadministrasjon er vesentlig og vi opprettholder en kontinuitet i dette arbeidet med Helge og idrettslagets styreleder Niels Kiær, som har vært med like lenge. Bjørn Libæk, Kai Fellkjær og Ivar Clausen er også fremdeles aktive og engasjerte

Sentrale og helt nødvendige roller dekkes og vesentlige oppgaver utføres av medlemmer og foreldre i utvalg, som lagledere, som gruppeledere, som trenere, i støtteapparat og som styremedlemmer. Det tas løpende både krevende og hyggelige valg i dette arbeidet som i alle andre organisasjoner av denne typen. Kravene til oss alle i en relativt stor virksomhet er tilsynelatende økende - både fra myndighetene, forbund og omgivelsene ellers. I praksis får allikevel ikke denne endringen så stor innvirkning i det daglige