Klubbmesterksap for våre Oppvisnings- og konkurransløpere 
arrangeres fredag 14.april kl.16.00-19.00


Åpnet for publikum

Alle klasser